Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

BẬT CHẾ ĐỘ GIAO DIỆN WINDOWS XP TRONG WINDOWS 10 để chạy các chương trình chỉ chạy trong Windows XP

- Để bật chế độ giao diện Win XP trong Win 10, ta vào Setting tìm High contrast, để bật chế độ Win XP ta bật Turn on high contrast như sau:

- Để chuyển trở về chế độ Win 10, ta tắt Turn on Hight contrast

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869