Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

- Download XAMPP (ver 5.6.40 của XAMPP tương thích nhất với Phần mềm) và cài đặt: Click here (Dùng XAMPP tốt hơn dùng Uniform Server)

Download rồi Copy và giải nén phần mềm Themis Web vào thư mục C:\xampp\htdocs: Click here

(Nếu cần phần mềm Themis Web với bảng điểm thì Download tại đây: Click here. Tuy nhiên, lời khuyên là không nên dùng để tránh học sinh biết những ai làm được bài, họ sẽ tìm cách copy bài của người đó)

- Bật dịch vụ Apache của XAMPP

- Tạo thư mục: C:\nopbai và trong thư mục nopbai tạo thư mục Logs
Chú ý: Chữ cái L trong từ Logs phải viết hoa

- Tạo tên đăng nhập và mật khẩu cho Học sinh ở file C:\xampp\htdocs\data\account.xml (mở bằng Excel)

- Vào địa chỉ http://127.0.0.1 để đăng nhập theo tên đăng nhập và mật khẩu lấy từ file account ở trên (không nên gõ localhost)

- Mở Phần mềm Themis của TS. Lê Minh Hoàng (Download tại: Click here) rồi cấu hình như sau:

+ Nạp danh sách Bài thi (bộ Test) như bình thường

+ Nạp danh sách Thí sinh tại thư mục: C:\nopbai (danh sách có thể trống)

+ Gõ F11 để thiết lập môi trường. Tại phần Thư mục nộp bài trực tuyến điền: C:\nopbai\

+ Kích Chấm bài/Quét thư mục nộp bài trực tuyến

- Tắt tường lửa của Windows

- Đặt mạng ở chế độ Public

- Vào cmd gõ ipconfig để lấy địa chỉ IP máy chủ cung cấp cho Học sinh

* Thí sinh nộp bài và xem kết quả tại địa chỉ IP máy chủ do Giáo viên cung cấp

* Giáo viên lấy kết quả chấm điểm trên phần mềm Themis (ở máy chủ)

* Nếu có cảnh báo, lỗi (nếu có) thì vào file C:\xampp\php\php.ini và cấu hình: display_errors=Off (sau đó nhớ khởi động lại dịch vụ Apache của XAMPP)


Nếu bạn thuê máy chủ ảo VPS sử dụng hệ điều hành Windows thì có thể chạy Themis Web trên Internet thay vì mạng LAN nội bộ. Nếu bạn không có máy chủ ảo VPS thì có thể dùng phần mềm radmin-vpn miễn phí để tạo lớp học với mạng LAN nội bộ.

Bài viết liên quan: Tiện ích sinh test tự động cho phần mềm chấm điểm tự động Themis của TS. Lê Minh Hoàng

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869