Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Cách 1 - Nguồn: http://fang.badao.vn/thu-thuat-khoi-phuc-du-lieu-voi-notepad

Một ngày đẹp trời, đang code việc hăng say, rồi nhấn Ctrl+S để lưu lại, tự dưng cái notepad++ của mình trở chứng, cụ thể như vầy:

notepad-plus-crash

 

Phản ứng tất nhiên của mình là chọn Close the program. Lỗi à? Chuyện thường ngày ở huyện, tắt đi mở lại là xong. Nhưng mở lại thì ôi thôi, toàn bộ file style.css quý hóa của mình đã trắng xóa.

Không sao, vào File Zilla trên host mở lại.

File báo dung lượng 0 kb. Bi kịch, cả website có nguy cơ bị vứt vào sọt rác. Cả web quan trọng mỗi cái UI, mà giờ mất xừ Css rồi, chả vứt đi còn làm chi nữa cho mất công.

May sao tìm một hồi, kiếm được cái giải pháp khôi phục dữ liệu cho notepad++ , cụ thể như vầy:

Bước 1: Nhấn tổ hợp Windows+R để chọn lệnh Run (trên windows)

Bước 2: Paste đoạn sau vào:

%AppData%/Notepad++/backup

khoi-phuc-du-lieu-notepad

 

Thư mục backup tạm của Notepad++ sẽ được mở ra

(Thú thực trước giờ mình cũng chưa biết sự tồn tại của thư mục này)

thu-muc

 

Mở file style.css như hình lên, đó chính là file dữ liệu đã lưu của bạn.

Để chắc cú, bạn nên cài đặt chế độ backup cho notepad++ như sau:

Từ Notepad++ vào Settings > Preferences > Backup.

Chọn thời gian và thư mục lưu trữ:

notepad setup

 

Cách 2 - nếu bạn dùng WinSCP để truy cập từ xa vào file: Tìm kiếm trong các thư mục scp tại C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Temp (hãy sắp xếp thời gian sửa dữ liệu theo thứ tự giảm dần)

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869