Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Các bạn có thể tham khảo DownloadTại đây (chấm điểm bằng Themis, có thể đọc nội dung file bằng Winrar)

Chú ý: Do Themis nạp Python rất chậm nên nếu chạy lần đầu tiên có thể báo lỗi quá thời gian chạy nên để cho công bằng nên chạy 2, 3 lần khi chấm bài thi được viết trên ngôn ngữ Python (chấm đi chấm lại). Mặt khác, thường người ta cũng cho thời gian chạy gấp đôi khi viết bằng Python so với các ngôn ngữ khác như Pascal/C++

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869