Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Cài đặt Python cho các máy tính chạy Hệ điều hành Windows 32 bit

Các phiên bản Python mới có thể cài đặt dễ dàng trên các Hệ điều hành Windows 64 bit, nhưng lại rất khó (không cài được) trên các máy tính chạy Hệ điều hành Windows 32 bit. Tuy nhiên, ta có thể cài đặt các phiên bản cũ hơn của Python trên Hệ điều hành Windows 32 bit như Python 3.3.2

DownloadTại đây

Nguồn: https://www.python.org/downloads/windows

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869