Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Khi soạn thảo văn bản, để trình bày đẹp đôi khi ta cần co khoảng trống giữa các từ lại với nhau (Ví dụ: để chữ ở dòng dưới thu lên dòng trên để chỉ còn một dòng duy nhất). Để làm việc này trong Word, ta làm như sau (thường dùng kỹ thuật này cho dòng gần cuối của một đoạn văn bị thừa chữ ra):

Vào Font/Advanced sau đó thay đổi thông số của Spacing như sau:

Kết quả thu được như sau:

 

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869