Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Để xử lý tình trạng này cần gửi các thư không có đính kèm hình ảnh (chỉ gửi file pdf) và không có chứa nội dung các đường link trang web google không tin tưởng trong nội dung thư. Nguyên nhân: Gmail tưởng đó là thư Spam nên chặn lại.

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869