Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Trong PHP ta dùng hàm echo date('d-m-Y H:i:s', time()); để hiển thị thời gian. Tuy nhiên do múi giờ mặc định của PHP không khớp với múi giờ của bạn nên thời gian hiện thị sẽ bị sai (kể cả thời gian đặt trên máy tính server, client có đúng hay không). Thực ra hàm date sẽ lấy thời gian của server thôi.

Để lấy múi giờ hiện tại, ta dùng lệnh sau

echo "Mui gio hien tai: " . date_default_timezone_get();

Vì vậy, để chỉnh lại múi giờ tránh trường hợp thời gian hiển thị bị sai. Ta phải đặt múi giờ cho PHP.

Nếu bạn ở Hà Nội, múi giờ của Hà Nội trùng với múi giờ của Jakarta nên ta cần dùng các lệnh sau trong PHP nếu như múi giờ mặc định trong PHP chưa được chỉnh sửa.

date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');

echo date('d-m-Y H:i:s', time());

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869