Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

1. Nguyên nhân: Do hosting được sử dụng miễn phí nên bị 000webhost hạn chế không có phép sử dụng chức năng giải nén.

2. Cách giải quyết: Sử dụng Unzipper tại https://github.com/ndeet/unzipper

3. Hướng dẫn:

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869