Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Các bước thực hiện như sau:

1. Trong phần soạn thảo Article chọn Images and link rồi chọn ảnh vào phần Intro Image ở đầu

2. Cài Component: Phoca Open Graph cho Joomla, rồi Enable nó lên

Hướng dẫn:

https://forum.joomla.org/viewtopic.php?t=905749

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869