Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Nguyên nhân: Hệ thống bảo mật của Gmail không cho phép gửi thư tự động từ một vị trí khác khi vị trí cũ vẫn được sử dụng thường xuyên (mặc dù đã tắt hết các cảnh báo)

Cách giải quyết: Đăng ký một tài khoản Gmail mới.

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869