Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Mời các bạn download tại: Click here

#include<iostream>

using namespace std;

int main() {
  string s;
  s = "Xin chao Viet Nam";
  cout << s << endl;

  cout << "Do dai xau s la: " << s.length() << endl;
  int i;
  for (i=0; i<s.length(); i++)
    cout << s[i];
  cout << endl;

  s.erase(9, 5);
  cout << s << endl;

  s.insert(9, "Viet ");
  cout << s << endl;

  cout << s.substr(9, 4) << endl;

  cout << s.find("Viet") << endl;

  s.replace(9, 4, "deo Hai");

  cout << s << endl;


}

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869