Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Ngôn ngữ lập trình: Scratch

Kích vào biểu tượng lá cờ ở dưới đây để bắt đầu

Khi kích vào một ô bất kì, số dưới ô đó sẽ được lật ra. Biết các số này được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Hãy tìm cách lật ít ô nhất có thể để tìm ra số được yêu cầu

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869