Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Mời các bạn download tại: Click here

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main() {
	
	double p = 3.14157;
	double p2 = p;
	cout << "p  = " << p << endl;
	cout << setw(20) << setprecision(3) << fixed << "p = " << p << ", p2 = " << p2 << endl;
	cout << "p2 = " << p2 << endl;
	cout << setprecision(4) << fixed << "p  = " << p << endl;
	cout << "p2 = " << p2 << endl;
	
}

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869