Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Ngôn ngữ lập trình: Scratch

Kích vào biểu tượng lá cờ ở dưới đây để bắt đầu

Chuyển các đĩa từ cột A sang cột C, lấy cột B làm cột trung gian. Mỗi lần được chuyển duy nhất một đĩa sao cho thỏa mãn điều kiện: Đĩa bé luôn ở trên, đĩa to luôn ở dưới.

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869