Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Ngôn ngữ lập trình: Scratch

Kích vào biểu tượng lá cờ ở dưới đây để bắt đầu

Khi một nút chuột trái được kích thì một số không phải số nguyên tố sẽ được loại bỏ trên sàng (được loại bỏ tuần tự theo thuật toán Sàng số nguyên tố Eratosthenes)

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869