Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nguyễn Tô Sơn - Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Big Data, Kinh tế chia sẻ, Bitcoin và Robot. Những tác động đến nền kinh tế, vị trí của con người trong thời đại công nghiệp 4.0

Bản quyền thuộc về thầy Nguyễn Tô Sơn, Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869