Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Vấn đề: Hack/Dò mật khẩu wifi nhà hàng xóm

Cách giải quyết: Sử dụng phần mềm Dumpper phải được sử dụng kết hợp với Phần mềm Jumpstart 2.0 để dò mật khẩu. Các mật khẩu được tìm thấy là các mật khẩu thông dụng, các mật khẩu khác không thể tìm được (nên tải phiên bản mới nhất)..

Xem tại: Click here

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869