Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

* Khối chuyên Tin:

- Sử dụng ngôn ngữ C++: IDE CLion trên Hệ điều hành Ubuntu

- Nhập xuất chuẩn (Nhập dữ liệu từ bàn phím, xuất dữ liệu ra màn hình)

* Khối không chuyên:

- Sử dụng ngôn ngữ Pascal: IDE Free Pascal trên Hệ điều hành Windows

- Nhập xuất file

* Quy định chung:

- Hệ thống chấm điểm tự động có sẵn trong máy của thí sinh

- Mỗi bài trong đề thi được Submit tối đa 30 lần

- Điểm thi mỗi bài được lấy từ lần Submit với số điểm cao nhất

- Trước 45 phút còn lại của thời gian thi, Bảng xếp hạng thi sẽ bị đóng băng

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869