Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Vào file php.ini, sau đó tìm tới dòng error_reporting= và để trắng, không điền gì như vậy để không ghi nhật kí lỗi vào file error.log

error_reporting= 

Hoặc nếu chỉ muốn không hiển thị các cảnh báo mà chỉ hiển thị các lỗi thì cấu hình như sau:

error_reporting=E_COMPILE_ERROR|E_RECOVERABLE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869