Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

TinyMCE của Joomla có giao diện mặc định rất khó chịu (khó nhìn thấy chữ). Để chuyển về chế độ mặc định nền trắng ta làm như sau:

1. Vào Extendsions chọn Plugins

2. Chọn TinyMCE

3. Cấu hình như sau:

 

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869