Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Nguồn: https://stackoverflow.com/questions/17187970/deprecated-assigning-the-return-value-of-new-by-reference-is-deprecated-in-phpe

May be some old php syntax or method, I changed my code and it worked for me:

Earlier:

$this->_ole =& new OLERead();

Change to: (removed & ampersand)

$this->_ole = new OLERead();

The warning and notices are gone now !

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869