Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Đôi khi Giáo viên chúng ta sau khi chấm điểm tự động xong cho Học sinh (bằng phần mềm của TS. Lê Minh Hoàng) thì cần biết tại sao Học sinh sai. Khi đó, việc chạy để sinh file Output (.OUT2) của Học sinh từ file Input (.INP) để so sánh với file Output chuẩn của Giáo viên (.OUT) và file nguồn của Học sinh (.PAS) là cần thiết. Thế nhưng, trường hợp bài đó có 5 tests trở lên thì sao. Thực sự rất ngại khi chạy bằng tay (các thao tác thủ công). Nhưng nay đã có tiện ích này:  “Tiện ích sinh Output từ Input cho Học sinh”

Image Hosted by ImageShack.us

Download: Click here

Yêu cầu hệ thống: Hệ thống phải cài đặt phần mềm Free Pascal.

Chú ý: Từng file Input/Output của Giáo viên (.INP/.OUT) phải được lưu trong thư mục Testxx có cấu trúc như sau:

Image Hosted by ImageShack.us

 

Bài viết liên quanTiện ích sinh test tự động cho phần mềm chấm điểm tự động Themis của TS. Lê Minh Hoàng

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869