Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Nếu bạn chơi game thì AutoClick 2.2 là một phần mềm cực kỳ thuận tiện cho các thao tác bấm chuột phải thực hiện lặp đi, lặp lại một cách buồn tẻ.

Tuy nhiên, phần mềm còn có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác. 

Download phần mềm: Click here 

hoặc: Click here 

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869