Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Bài viết liên quan: Tiện ích sinh test tự động cho phần mềm chấm điểm tự động Themis của TS. Lê Minh Hoàng

Chú ý: Đối với ngôn ngữ lập trình Python: chạy 1, 2 lần đầu có thể gặp hiện tượng chạy quá thời gian, nhưng kể từ lần thứ 3 trở đi sẽ không gặp lại hiện tượng này nữa. Về thời gian chấm, đối với Python và Java nên để gấp đôi so với thông thường

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869