Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

import math

x = int(input("Input x = "))
y = int(input("Input y = "))

try:
    value = x/y
    print("Value is: ", value)
    value = math.sqrt(x)
except Exception as err:
    print("Loi:", err) #Program automatically gives you the error.

# Exception: class    

 

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869