Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Đây chính là đặc trưng của Python mà không có trong ngôn ngữ khác. Đó chính là lý do lý giải tại sao ta lựa chọn ngôn ngữ này, mà lại không chọn ngôn ngữ khác.

Xem tại: Click here

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869