Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Mời các bạn download tại: Click here

"""
Sap xep theo tieu chi:
Tieu chi o day la do dai xau
"""


def length(s):
    return len(s)


a = ['life', 'is', 'not', 'fair', 'get', 'used', 'to', 'it']

a.sort(key=length)

print("Mang a sau khi sap xep theo do dai tang dan: ", a)

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869