Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành công không phải đích đến, mà là cả một hành trình

Tìm kiếm

Hãy tìm kiếm và thay thế các từ "ong" thành "con ong ngoan"

Mời các bạn download tại: Click here

#include<iostream>


using namespace std;

int main() {
  string s;
  s = "ong vang lon ton den nha ong nau choi";
  cout << s << endl;

  int len = s.length();
  int i;

  for (i=len-3; i>=0; i--)
    if (s.substr(i, 3) == "ong")
      s.replace(i, 3, "con ong ngoan");

  cout << s << endl;


}

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869