Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Hãy tìm kiếm và thay thế các từ "ong" thành "con ong ngoan"

Mời các bạn download tại: Click here

#include<iostream>


using namespace std;

int main() {
  string s;
  s = "ong vang lon ton den nha ong nau choi";
  cout << s << endl;

  int len = s.length();
  int i;

  for (i=len-3; i>=0; i--)
    if (s.substr(i, 3) == "ong")
      s.replace(i, 3, "con ong ngoan");

  cout << s << endl;


}

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869