Trở về đầu

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Giảng viên
Nguyễn Tô Sơn - Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội
ĐT: 091.333.2869

HỌC TIN CÙNG THỦ KHOA

Thành tích hôm nay, Thành công ngày mai !

Tìm kiếm

Thông thường, đối với máy tính cá nhân mà chúng ta đang sử dụng thì với thuật toán với độ phức tạp O(n) chạy trong thời gian 1 giây thì giới hạn của n cỡ khoảng: n = 2*10^6. Vậy câu hỏi đặt ra, đối với thuật toán với độ phức tạp O(nlogn) chạy trong thời gian 1 giây thì giới hạn của n cỡ khoảng bao nhiêu ???

Rõ ràng, vấn đề đã cho trở thành việc giải phương trình: nlogn = 2*10^6

Ta giải phương trình trên bằng cách sử dụng trang Web: https://www.wolframalpha.com

Sau khi truy cập vào trang Web, ta gõ: n*log_2(n) = 2*10^6

Kết quả của bài toán sẽ được ghi ngay phía dưới. Hãy kích vào nút "Approximate form" để lấy kết quả chính xác

Ở đây, kết quả: n = 118.650, tức n ≈ 10^5

Giảng viên Nguyễn Tô Sơn, Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Điện thoại: 091.333.2869